Cookies & Privatlivspolitik

Cookie og privatlivspolitik

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse på siden. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies i henhold til vores privatlivspolitik.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Agilease A/S
CVR 28860420
E-mail: info@agilease.dk
Telefon: +45 86 99 99 99

 

Privatlivspolitik - Hjemmeside

1 INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Agilease A/S (herefter ”Agilease”, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2 AGILEASE’S ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I forbindelse med driften af vores virksomhed be-handler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Agilease her:
Agilease A/S
Lundborgvej 10
8800 Viborg
CVR-nr. 28860420
E-mail: info@agilease.dk
Telefonnummer: +45 86 99 99 99

 

3 HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

 

3.1 Besøgende på Agilease’s hjemmesider og brugere af Agilease’s onlinetjenester

Når du besøger Agilease’s hjemmesider (f.eks. www.agilease.dk) eller bruger vores andre on-line-tjenester (på f.eks. Instagram, LinkedIn, Facebook og YouTube mv.), kan Agilease behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her https://www.agilease.dk/cookies-persondata-politik/).

Vi behandler også personoplysninger, som du gi-ver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du udfyl-der en formular eller registrerer dig online, her-under dit navn, adresse, telefonnummer/mobil-nummer, e-mailadresse, firmanavn, CVR-num-mer, firmaadresse, arbejdstelefonnummer, titel, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesfor-ordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).
Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i 3 år på baggrund af markedsføring.

 

3.2 Kunder hos Agilease

 

3.2.1 Privatkunde

 

Når du er privatkunde hos Agilease, behandler Agilease personoplysninger om dit navn, CPR-nummer, e-mailadresse, mobilnummer, kopi af ID- og adresselegitimation (pas, kørekort og/eller sundhedskort), betalingsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os samt øvrige situationer relate-ret hertil.

Vi behandler personoplysningerne med det for-mål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, foretage kundekendskabsprocedure, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser (databeskyt-telsesforordningen artikel 6(1)(f)).
Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, kopi af ID-dokumentation og øvrige oplysninger til brug for kundekendskabsproceduren. Dette gør vi for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af hvidvaskloven (databeskyttelsesfor-ordningen artikel 6(1)(c)).
Vi opbevarer oplysninger på vores kunder i 5 år til udgangen af et regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

GPS-tracking af køretøj

Når du er kunde hos Agilease, behandler vi oplysninger fra køretøjets GPS-satellitsporing, herun-der lokationsdata. Det er et krav i henhold til i aftalen med vores forsikringsselskab, at der skal monteres GPS-tracker på leasede køretøjer, som overstiger en vis handelsværdi.
Montering af GPS-trackeren på køretøjet har til formål at kunne spore køretøjet, hvis det bliver stjålet.
Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)).
Oplysningerne opbevares i 5 år.

 

3.2.2 Erhvervskunde

 

Når du er ansat hos en erhvervskunde hos Agilease, behandler Agilease personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, titel, kopi af ID-og adresselegitimation (pas, kørekort og/eller sundhedskort), samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os samt øvrige situationer relateret hertil.
Agilease behandler derudover oplysninger om virksomhedens reelle ejere til brug for opfyldelse af hvidvaskloven.
Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, kopi af ID-dokumentation og øvrige oplysninger til brug for kundekendskabsproceduren for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af hvidvaskloven (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)). Vores grundlag for behandlingen kan også være vores legitime interesser (databeskyt-telsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer oplysninger på vores kunder i 5 år til udgangen af et regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

GPS-tracking af køretøj

Når du er kunde hos Agilease, behandler vi oplysninger fra køretøjets GPS-satellitsporing, herun-der lokationsdata. Det er et krav i henhold til i aftalen med vores og evt. erhvervskundens forsikringsselskab, at der skal monteres GPS-tracker på leasede køretøjer, som overstiger en vis handelsværdi.

Montering af GPS-trackeren på køretøjet har til formål at kunne spore køretøjet, hvis det bliver stjålet.
Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(f).
Oplysningerne opbevares i 5 år.

 

3.2.3       Registrering i Køretøjsregisteret (DMR)

 

Agilease behandler oplysninger som navn, CPR-nummer m.m., på de personer, som har ret til at bruge køretøjet i 30 dage eller mere.

Det gør vi for at kunne overholde vores retlige forpligtelse om at registrere alle brugere af bilen i Køretøjsregisteret (DMR). Vores grundlag for behandlingen er databeskyttelseslovens § 10, stk. 2, nr. 2, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjers § 1, stk. 3 og databeskyttelseslovens artikel 6(1)(c).

Vi opbevarer disse oplysninger indtil disse ikke længere skal bruges til registrering eller til dokumentation for registrering.

 

3.2.4 Afviste kunder

 

Agilease behandler personoplysninger om kun-der, som Agilease har afvist at indgå et kundeforhold med. Dette har til formål at vurdere hvorvidt en kunde er egnet til at lease en bil.
Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer oplysninger på afviste kunder i op til 30 dage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 

3.3 Modtagere af markedsføring

 

Når du modtager markedsføring fra Agilease, herunder vores nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer/mobil-nummer, e-mailadresse, titel, produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at for-bedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.
Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at be-grænse antallet af gange du ser det samme ind-hold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.
Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringsloven § 10).
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din til-melding til vores nyhedsbrev slettes, når dit sam-tykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplys-ningerne.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsman-dens retningslinjer og krav, opbevarer vi doku-mentation for dit samtykke, til at sende dig mar-kedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

 

3.4 Øvrige generelle formål med behandlingen

 

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kil-der. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Agilease desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Agilease er underlagt i for-bindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller op-lysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).

Hvis Agilease sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores ak-tiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Agilease overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne trans-aktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Endeligt kan Agilease behandle dine personoplys-ninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforord-ningens artikel 6(1)(c)).

 

4 DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

 

Agilease kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne sel-skaber.
Agilease kan endvidere videregive dine personoplysninger til en virksomhed eller offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligti-get til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.
Det kan f.eks. være nødvendigt at videregive oplysninger om dig til følgende modtagere:

•SKAT
•SØIK
•Motorstyrelsen
•Politiet ved en eventuel politianmeldelse
•Forsikringsselskaber, forhandlere eller bilimportører
•Tinglysningsretten
•Kreditoplysningsbureauer

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig person-ligt.
Agilease overlader desuden dine personoplysnin-ger til databehandlere når dette er en forudsæt-ning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

 

5 OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

 

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissio-nen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrak-ter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommis-sionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores over-førsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på info@agilease.dk.

 

6 OPBEVARINGSPERIODE, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

 

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organi-satoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de person-oplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

7 DINE RETTIGHEDER

 

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke frem-over kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.
Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.
Dine rettigheder omfatter også følgende:

•Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

•Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

•Ret til sletning (retten til at blive glemt):

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

•Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

•Ret til at gøre indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores be-handling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

•Ret til dataportabilitet:

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

•Ret til at indgive klage:

Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

 

Ved at benytte denne hjemmeside www.agilease.dk accepterer du, at Agilease A/S behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Når man besøger hjemmesiden, vil du blive bedt om at aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnumre, i forbindelse med tilmelding til en eller flere services. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere svar og ydelser til dig.

Disse oplysninger vil vi aldrig sælge eller på anden måde videregive uden din udtrykkelige tilladelse. Oplysningerne er sikre hos os. Hvor ikke andet er angivet, sendes og opbevares disse oplysninger ikke krypteret. Alle data er dog beskyttet bag en firewall.

Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.


Persondatapolitik
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven samt GDPR pr. 25. maj 2018. Personoplysningerne registreres hos Agilease A/S. Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål i vores persondatapolitik. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til andre. Du kan altid framelde dig vores nyhedsbrev via et link i bunden af nyhedsbrevet. Ved frameldelse, trækker du automatisk dit samtykke tilbage og dine oplysninger slettes fra vores mailingliste.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Datasikkerhed

Dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt, uanset om der er tale om tilmelding til nyhedsbrev eller du er kunde hos Agilease A/S. Vi behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen og de bliver kun anvendt til det formål, de er indsamlet til og som der er givet samtykke til. Oplysningerne gemmes til de ikke længere er relevant. Agilease A/S bruger tredjeparter, fx. til hostning af server, håndtering af betaling mv.

Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Agilease A/S' vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Den dataansvarlige for opbevaring af dine data er Agilease A/S.

Logstatistik
Logstatistik bruges på www.agilease.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende en hjemmeside har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.
www.agilease.dk  anvendes logstatistik med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv, men for at rette kontakt til os via vores kontaktformular, kan du blive bedt om at oplyse følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • CVR – kun ved firma

Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger:
Administrationen og support.

Supplerende oplysninger om data sikkerhed og krypteringer:
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret via SSL-forbindelse.
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigt
Du vil altid kunne få indsigt i dine oplysninger hos Agilease A/S. Hvis der er fejl eller mangler i vores oplysninger, rettes de hurtigst muligt.

Ønsker du ikke længere at være registreret hos Agilease A/S, sletter vi dine oplysninger inden for 14 dage efter vi har modtaget en skriftlig henvendelse fra dig vedr. dette.


Webstatistik
Vi anvender webstatistik, blandt andet for at finde ud af, hvilke af vore produkter, der er de mest populære.

 

Cookies

På www.agilease.dk anvender vi cookies.
En cookie er en lille passiv data-fil, som ligger på din computer og hjælper dig til at huske tidligere besøgte hjemmesider samt dine præferencer. Fx. kan en cookie huske, om du kigger efter værktøj og ikke lamper og derned får du flest visninger og tilbud på værktøj. Cookies bruges derfor også i forbindelse med annoncering, da bannerannoncer m.m. bliver målrettet dine præferencer.

Cookies bruges bl.a. til statistik i Google Analytics samt øvrige trafiksporinger. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

For at kunne videreudvikle og forbedre Agilease A/S hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.


Agilease A/S anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.agilease.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

På www.agilease.dk anvendes _ga cookies via Google Analytics som tildeler den besøgende et unikt ID. Det bruges til at følge hvordan hjemmesiden bruges. Disse data gemmes i 26 måneder.

Øvrige trafiksporinger anvender _paq som tildeler den besøgende et unikt ID. Det bruges til at følge hvordan hjemmesiden bruges. Disse data gemmes i så længe vi finder dataen relevant.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Agilease A/S ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.agilease.dk.

Cookies er anonyme og indeholder derfor ingen personlige data. Data-filen er passiv og kan derfor ikke sprede virus eller skade computeren eller programmerne. 

Fravalg af cookies:
Du kan til enhver tid slette alle dine cookies fra din computer eller aktivt vælge det til eller fra ved hver enkelt hjemmeside. Til- og fravalg af cookies skal gøres i computerens browserindstillinger og derfor kan hjemmesideudbyderen ikke kontrollere eller ændre det. Du skal dog være opmærksom på, at ved fravalg af cookies, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Fortryder du accept af cookies, kan du efterfølgende nemt slettes dem igen.
På PC sletter du dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, kan du finde hjælp på nedenstående links, afhængig af, hvilken browser du bruger.


Læs mere om cookies i de forskellige browsere her

Kontaktformular

Når du sender en besked via vores kontaktformular, gemmer vi dine data, for at kunne svare på din henvendelse. Når du anvender vores kontaktformular sendes dine oplysninger krypteret.

Kontakt
Vil du vide mere
Ring til os
Vi sidder altid klar til at hjælpe dig. Få personlig vejledning igennem vores chat.
Skriv til os
Vi sidder altid klar til at hjælpe dig. Få personlig vejledning igennem vores chat.